صفحه اصلی اسکرول بالا

رسانه تصویری شرکت مهندسین مشاور BME

ویژه برنامه میهمان سوم

با اجرای آقای دکتر مهدی ابراهیمی  ویژه صنف دندان سازان.

در این سری از برنامه ها، جناب آقای حسین چاقری به عنوان میهمان ثابت برنامه ، موضوعات مهم و روز را در حوزه دندان سازی از مهمان سوم به اشتراک می گذارد.